התייחסות החוק לתכנון ובניית מעבדה

תכנון, הקמה ואף עבודות שיפוץ המתייחסות למעבדה, מציבות אותנו בפני מספר דרישות שונות ממה שנהוג להכיר במבנים קלאסיים רגילים בין שמדובר במבנים לצורכי מגורים ובין שמדובר במבנים לצרכים מסחריים.

אמנם אכן מדובר בצורך מסחרי, אך מעבדות מביאות עמן מורכבות נוספת דוגמת גורמי סיכון אליהם נחשפים הן צוותי העובדים והן כלל התושבים, וזאת באם ואירוע בלתי מתוכנן יתרחש.

להלן מספר היבטים ודגשים להתייחסותו של החוק בתכנון ובניית מעבדה, היבטים שמטרתם להבטיח את שלום הנוכחים וכן תגובה מניעתית בזמן אמת.

אלמנטים הנדרשים במעבדות

מקלחת חירום

במעבדות כימיות וביולוגיות, הרי שאחד מן המאפיינים של סביבת עבודה זו הוא העיסוק בחומרים מסוכנים.

לאור זאת, התקנות מחייבות שבמסגרתה של מעבדה כימית או ביולוגית, תימצא מקלחת וזאת באם בשעת חירום תידרש פעולת חיטוי.

אמצעי בטיחות נגד אש

בעוד שבמבנים שונים ישנם אמצעי בטיחות בסיסיים נגד אש דוגמת מטף כיבוי, הרי שבמעבדות נדרשים צעדים מניעתיים נוספים לרבות ספרינקלרים, וכן מינויו של ממונה בטיחות אש.

הגנה מפני דליקה בסביבה מעבדתית היא איננה רק המלצה, כי אם תקנה מחמירה שכן דליקתם של חומרים מסוכנים מסכנת את המבנה, מסכנת את הנוכחים, וכן מסכנת בהפצתו של החומר המסוכן באוויר ואף פיצוץ שעלול להיגרם מחומרים דליקים במיוחד.

מנדפים

מנדפים כימיים הם למעשה התקן בסיס בכל מעבדה, בין שרפואית ובין שלצרכים אחרים.

מדובר בהתקן אוורור שמטרתו להגן על העובדים ככל הניתן מפני היחשפותם אל רעלים שונים הנוצרים כתוצאה מן החומרים הכימיים והביולוגיים.

אין מדובר בפתחי אוורור רגילים, ולעתים עולה הצורך בנדפים שמטרתם לאפשר גם הפרדה בין חומרים כימיים שונים שתגובה ביניהם תוביל להתלקחות או לתוצרים נוספים שיציבו את העובדים בפני סכנות.

הון אנושי

בכל מעבדה, נדרשים בעלי תפקידים בהתאם לסביבת העבודה המדוברת.

דוגמה קלאסית לכך היא ממונה בטיחות בעבודה, אולם אם המכשור המעבדתי מצריך זאת, אז הרי שייתכן והסביבה המעבדתית תידרש גם לממונה בטיחות בגובה.

נכתב בשיתוף עם ש.ל מורן בע”מ – ציוד למעבדות

Leave a Replay

ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני השאירו פרטים