התייחסות החוק לתכנון ובניית מעבדה

תכנון, הקמה ואף עבודות שיפוץ המתייחסות למעבדה, מציבות אותנו בפני מספר דרישות שונות ממה שנהוג להכיר במבנים קלאסיים רגילים בין שמדובר במבנים לצורכי מגורים ובין שמדובר במבנים לצרכים מסחריים. אמנם…

ליצירת קשר ולייעוץ ראשוני השאירו פרטים